+ Món ăn >> Gà - Chicken >> Mì gà

Mì gà
Chicken innards noodle
******** Các món ăn cùng loại ********


Cánh gà chiên nước mắm
Fried chicken wing with fish sauce


Cánh gà quay me
Roasted chicken wing with tamarind sauce


Miến gà
Chicken innards vermicelli


Miến xào gà
Stir-fried vermicelli with chicken

Nui cánh gà chiên
Macaroni with fried chicken wing