+ Món ăn >> Các loại bánh - Cake >> Bánh ướt tôm cháy

Bánh ướt tôm cháy
Steamedthin rice cake with ground shrimp
******** Các món ăn cùng loại ********


Bánh bèo bì chã
Small steamed savory rice cake with thinly shredde


Bánh bèo Huế
Hue small steamed savory rice cake


Bánh bột lọc
Steamed cake with prawn and pork


Bánh đúc
plain rice flan

Bánh ít trần tôm thịt
Rice cake with shrimp and meat


Bánh nậm
Steamedshrimp rice cake


Bánh tầm bì
Steamed cassava cake


Bánh thập cẩm
Varied cakes