Quán ăn Thanh Bình

 

140, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

 

Phone : (84-8) 38 232 412

           

Email: phuongthanhbinh1967@gmail.com